Algemene voorwaarden Heeren van de Kook

 • Toepassingsgebied

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door ‘Heeren van de KooK’ te verrichten diensten en/of te leveren goederen.
 • Aanbiedingen en reserveringen

  • Inschrijving voor een kookworkshop en/of soortgelijk arrangement is pas bindend nadat ‘Heeren van de KooK’ deze per email heeft bevestigd.
  • Het aantal deelnemers per kookworkshop en/of soortgelijk evenement is minimaal 8 en maximaal 20 personen. Bij een kleiner aantal deelnemers geldt een starttarief van € 460. Meerdere deelnemers is wellicht mogelijk in overleg.
  • Het kosteloos wijzigen van het aantal deelnemers kan tot 2 dagen voor de overeengekomen datum van de workshop. Hierna is het oorspronkelijk opgegeven aantal deelnemers bindend.
  • Elke inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aangemelde deelnemers.
  • Een overeenkomst tot het verzorgen van catering komt tot stand op het moment dat een bestelling door ‘Heeren van de KooK’ wordt ontvangen. ‘Heeren van de KooK’ kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging sturen waarin de overeengekomen afspraken worden weergegeven.
  • Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.
 • Annulering

  • Annuleren van een workshop of het verzorgen van catering is kosteloos tot één week voor de bevestigde datum van plaatsvinden, cq, levering. Vindt annulering plaats binnen een week tot 3 dagen voor de bevestigde datum, dan wordt 75 % van het volledige bedrag in rekening gebracht en binnen 3 dagen 100 %.
  • Bij onverhoopte verhindering van deelnemers op de dag van de workshop vindt geen restitutie plaats.
 • Betaling

  • Na de per email bevestigde reservering cq. bestelling, volgt een factuur op basis van het opgegeven aantal deelnemers voor de workshop cq. gemaakte afspraken tot het verzorgen van catering. Betaling hiervan dient te geschieden uiterlijk één week voor de bevestigde datum van plaatsvinden cq. levering. Indien na een kookworkshop sprake is van meerkosten, kunnen deze ter plaatse worden voldaan via een ‘tikkie’ dan wel met een directe overschrijving.
 • Aansprakelijkheid

  • Deelname aan een kookworkshop of soortgelijk arrangement geschiedt op eigen risico. Dit houdt in dat ‘Heeren van de KooK’ niet aansprakelijk gesteld kan worden voor persoonlijk letsel of schade als gevolg van het gebruik van keukengereedschap en -apparatuur en het nuttigen van al of niet zelf vervaardigde gerechten.
  • ‘Heeren van de KooK’ aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade aan, of verlies en diefstal van meegebrachte persoonlijke eigendommen.

© 2020 Heeren van de Kook | algemene voorwaarden | privacy verklaring

color
https://heerenvandekook.nl/wp-content/themes/maple-1/
https://heerenvandekook.nl/
##f4ece6
style2
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/heerenvandekook.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
off
off